Kategorijos archyvas: AUTOMOBILIAI

Automobiliai – supirkimas, remontas, įžvalgos, įvairios paslaugos.

Transporto stotelės nuo Amerikos iki Vilniaus

Visuomeninio transporto techninės galimybės leidžia miesto teritorijoje važiuoti nuo kelių iki 60 km/h greičiu, vežti iki kelių šimtų Daugeliui šios transporto priemonės yra pakankamai patogios. Tačiau tradicinių miesto transporto rūšių efektyvumas metai po metų mažėja, kiekybinis jų gausėjimas daugeliu atvejų yra ribotas ir nebepatenkina ypač miestų

Normaliomis sąlygomis iki visuomeninio transporto stotelės turėtų būti ne daugiau kaip 5 min, kelio, turėtume laukti ne ilgiau kaip 1-2 min. ir važiuodami miesto ribose sugaišti ne daugiau 25— 30 min. Reikėtų, kad norintiems pakaktų vietų sėdėti, nevargintų triukšmas, vibracija ir pan. Patenkinti visas šias sąlygas gana sunku, nes ribotos tebėra dabartinių transporto rūšių techninės galimybės. O keleivių skaičius, važiavimo atstumai kasmet didėja, nes kyla pragyvenimo lygis, lieka daugiau laisvo laiko, įvairesnės darosi poilsio formos ir geografija, taip pat plečiasi miestų teritorijos.

automobiliu-supirkimas-stoteles-vilnius

Jav – amerika – japonija

Išsivysčiusiose kapitalistinėse šalyse stichiškai augant miestams jų teritorijos susilieja ir užima milžiniškus plotus. Pavyzdžiui, JAV susidarė vadinamasis megapolis — ištisai apstatyta 1000 km ilgio ir vietomis net 200 km pločio juosta, kuri užima tik 8,5% visos šalies teritorijos, o gyvena čia net 24% visų amerikiečių. Panaši padėtis ir Japonijoje: Tokaido megapolyje sukoncentruota 43% šalies gyventojų. Nustatyta, kad tokiuose supermiestuose gyventojai nuvažiuoja 50-100 kartų daugiau kilometrų negu paprastuose.

Vilnius – jo augimas ir transportas – supirkimas

Mūsų šalies miestai auga planingai toks kaip Vilnius. Tokių hipertrofuotų jų plėtimosi pavyzdžių neturime ir, matyt, neturėsime. Tačiau keičiasi apgyvendinimo formos, atsiranda aglomeracijos, kuriose gyventojų kelionės darosi intensyvesnės ir ilgesnės. Automobilių kiekis didėja gatvėse, taip pat atsiranda problemos su statymų kiemuose. Daug automobilių stovi išvis neprižiūrimi. Pasak automobilių supirkėjų tai puikus šansas užsidirbti. Automobilių supirkimas Vilniuje pasak jų pelningiausias miestas iš visų kitų Lietuvos miestų.

Iš miesto transporto rūšių patogiausias yra individualus transportas. Kol individualių automobilių nedaug, privalumai išnaudojami visiškai. Konkuruoti su miesto visuomeniniu transportu individualūs automobiliai pradėjo 1926 m. JAV, kai tūkstančiui gyventojų jų buvo 65, Didžiojoje Britanijoje — 1946 m. (40-50 automobilių 1000 gyventojų). Mūsų respublikos miestai praktiškai jau pasiekė toki pat automobilizacijos lygi. Jau šiuo metų centrinės Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir kitų miestų gatvės bei sankryžos perkrautos, pasiekta pralaidumo. Mažėja greitis, miesto transporto pajėgumas, o individualaus transporto greitis spūsties valandomis tesiekia 9-10 km/h. Žodžiu, visuomeninio ir individualaus transporto konkurencija nieko gero neduoda. Ne veltui išsivysčiusiose kapitalistinėse šalyse, kur nepaprastai daug individualių automobilių, visuomeninis transportas apleistas.

Užsienio šalių patyrimas rodo, kad grįžti prie visuomeninio transporto masinės automobilizacijos sąlygomis nepaprastai sunku. Vis dėlto tai bandoma daryti gana įvairiais, iš pirmo žvilgsnio net keistokais būdais. Pavyzdžiui, Niujorko centre nerekonstruojamos magistralinės gatvės vien dėl to, kad po rekonstrukcijos tų gatvių apkrovimas būtų dar didesnis… Ieškoma ir radikalesnių sprendimų: kuriamas naujas miesto transportas, tobulinamos jau egzistuojančios transporto sistemos. Stengiamasi sukurti toki miestų transportą, kuris turėtų ne tik visuomeninio bei individualaus transporto teigiamų ypatybių, bet ir visiškai naujų savybių, užtikrinančių saugų eismą, dideli greiti, važiavimo komfortą, eksploatacijos ekonomiškumą.

Mūsų šalyje visuomeninio ir individualaus transporto santykiai nėra įtempti, nes automobilizacijos lygis dar nėra pernelyg didelis. Jis sparčiai kyla, tačiau ir ateityje miestuose lemiamą reikšmę turės visuomeninis transportas. šalies liaudies ūkio ir miestu planavimas sudaro prielaidas efektyviai panaudoti visas transporto rūšis. Tačiau ir mūsų šalies miestams iškyla tradicinių transporto sistemą tobulinimo naujų kūrimo būtinumas.

šaltinis: Troleibusai važiavo kai dar automobilių nebuvo

paleidimo-sildytuvas

Paleidimo šildytuvas. Atšalus orui

Paleidimo šildytuvas. Atšalus orui, variklis paleidžiemas sunkiau, todėl pašildomas ipaleidimo šildytuvu. Automobilio 31/1J1-130 šildytu­vą sudaro katilas, kreipiantysis atvamzdis, elektrinis ventiliatorius, de,galy bakelis, elektromagnetinis uždarymo vožtuvas, valdymo pul­tas, piltuvėlis, atvamzdžiai, jungiamieji vamzdeliai ir žarnelės.

paleidimo-sildytuvas

Šildytuvo katilas nuolatos sujungtas su variklio aušinimo siste­ma. Bakelis pripildomas tokių pat degalų ikaip ir automobilio bakas. Degalai pro elektromagnetinj uždarymo vožtuvą savitaka teka į ka­tilo de,gimo kamerą. Oras į degimo kamerą varomas elektriniu ventiliatoriumi. Degųji mišinj iš pradžių ,padega kaitrinė žvakė, ,paskui užtenka degančio mišinio liepsnos. Deginiai atvamzdžiu nukreipiami j karterio dugninės paviršių alyvai pašildyti. Uždegimo žvakės, ven­tiliatoriaus ir elektromagnetinio vožtuvo jungikliai bei kontrolinė spiralė yra valdymo pulte.

Rengiantis šildyti variklį, reikia turėti 32-35 1 vandens aušinimo sistemai pripildyti, uždaryti radiatoriaus žaliuzes, atidaryti variklio gaubtą, atjungti alyvos radiatorių ir apdangalu uždengti radiato­riaus igroteles.

Šildytuvo bakelj pripildžius degalų..), pro piltuvėlį į šildytuvo ka­tilą supilama 1,5 I vandens. 45 sekundėms atsukamas bakelio apačio­je jtaisytas degalų tiekimo čiaupelis ir perjungiklio rankenėlė ,pasu­kama j .padėtj 11 (paleidima.$). Tai padarius pradeda veikti ventilia­toriaus elektros variklis, atsidaro elektromagnetinis vožtuvas, degimo kameros asbestinę dangą suvillgo benzinas. Tada perjiungiklio ran­kenėlė pasukama j padėtj „0″ ir ijungiama kaitrinė žvakė. Kartu su žvake įsijunigia elektroma,gnetinio vožtuvo kaitinimo spiralė ir kont­rolinė spiralė. Kai tik kontrolinė spiralė jkaista iki šviesiai raudonos spalvos, pasigirsta iužsidegančio benzino phūpsnis degimo kameroje. Tada jau galima paleisti šildytuvą, t. y. pasukti perjungiklio ranke­nėlę j padėtj 11. Kai tik šildytuvas pradeda stabiliai dirbti, išjungia­ma žvakė (atleidžiamas jun,giklis). Po 1-2 min pro.piltuvėll j katilą supilama 6-8 1 vandens. Piltuvėll iužkimšus kamščiu, laukiama, kol jšils variklis. Įšilus vandeniui ir pro radiatoriaus kakliuką pradėjus eiti ganui, rankena keletą kartų apsukamas variklio alkūninis velenas. Sildytuvas išjungiamas —perjungiklid rankenėlė pasukama j ip.adėti / (prapučiamas katilas) ir užsukamas de,galy tiekimo čiaupelis. Lieps­nai nustojus ūžti katile, 1 min palaukiama ir išjungiamas ventiliato­rius, t. y. perjungiklio rankenėlė .pasukama j padėtj „O“. Paleidžia­mas variklis, uždaromas radiatoriaus atvamzdžio išleidimo čiaupelis.

Tekstą parengė pagal rekomendacijas: http://superkamautomobilius.lt/automobiliu-supirkimas-alytuje/

taip pat remtasi šaltiniu: https://lt.wikipedia.org/wiki/Automobili%C5%B3_servisas ir straipsniu